GESCHIEDENIS(je) RVC/RIJSWIJK

Dit resulteerde in 1998 tot een samensmelting van beide clubs door de krachten van beide bloedgroepen te bundelen. RVC/RIJSWIJK startte met de zondagtak in de 3e klasse, maar stootte na een glorieus kampioenschap al direct door naar de 2e klasse. Na een paar jaar zakte de zondag weer af naar het middenmoters niveau van de 3e klasse en bleef daar tamelijk stabiel maar anoniem presteren.

Ook de zaterdagtak profiteerde van de fusie, waarbij ook de positieve instroom van zaterdagclub DORR in 2000 niet onvermeld mag blijven. Enkele jaren werd er prima gepresteerd op 3e klasse niveau. Na een kleine terugval naar de 4e klasse werd in 2008 zelfs het kampioenschap van de 3e klasse behaald, waardoor onze trotse zaterdagtak in 2009 zelfs het 2e klasse niveau haalde.

Inmiddels had in de zomer van 2005 de fusiegolf de vereniging opnieuw getroffen. Samen met FC Kranenburg sloeg RVC/RIJSWIJK een nieuwe weg in, waardoor er een prestatief gericht voetbalbolwerk (jeugd en senioren) ontstond, waarin de recreatieve tak voor de juiste (vereniging)balans moet zorgen. De club HAAGLANDIA was geboren.