Buitengewone Algemene Ledenvergadering vv Haaglandia

Het bestuur van Haaglandia wil al haar leden uitnodigen tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 september 2016 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van Haaglandia.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. vaststellen agenda
 3. Mededelingen vh bestuur
 4. Binnengekomen stukken
 5. Notulen vorige ALV
 6. Financiën (presentatie 2014-2015, presentatie 2015-2016, presentatie 2016-2017, decharge gevoerde beleid).
 7. Ontbinding vereniging (besluit)
 8. Aftreden huidig bestuur
 9. Aanstellen Vereffenaars (besluit)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De BALV is enkel toegankelijk voor leden van Haaglandia.

Plaats een reactie